Signe Dalgaard

Signe Dalgaard - Terapeut

Privatlivspolitik


Terapi v/Signe Dalgaards privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Terapi v/Signe Dalgaard indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med tidsbestilling og behandlinger.

Jeg behandler de oplysninger, du giver mig, i overensstemmelse med gældende regler. jeg er bevidst om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.


Information om behandling af dine oplysninger

Terapi v/Signe Dalgaard er dataansvarlig for de oplysninger, jeg modtager fra dig i forbindelse med en henvendelse.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være for- og efternavn, en privatadresse, e-mail-adresse eller et CPR-nummer.

Terapi v/Signe Dalgaard behandler de personoplysninger, som du selv giver til mig.

Mit grundlag for at behandle personoplysninger

Mit grundlag for at behandle dine oplysninger er at kunne tilbyde dig det bedst mulige behandlingsforløb hos mig, samt at det er lovpligtigt at føre journal på behandlingerne.

Efter databeskyttelsesforordningen er grundlaget for at behandle almindelige personoplysninger artikel 6, stk. 1, litra a; dvs. på baggrund af samtykke fra klienten. Hvis klienten er under 16 år skal samtykkeerklæringen underskrives af en indehaver af forældremyndigheden.


Hvem har adgang til dine oplysninger?

Signe Dalgaard er den eneste der har adgang til dine oplysninger.

Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Jeg har valgt at føre journal online, via firmaet HandsOn Silkeborg Aps, som arbejder ud fra de gældende GDPR regler.

HandsOn Silkeborg ApS

Solbrinken 15

8654 Bryrup

Denmark

CVR.: 39526328

Telefon: +4551736000

info@handsonbooking.dk

Journaler gemmes i to år efter sidste behandlerkontakt, hvorefter de makuleres, da jeg som behandler kan have stor hjælp i at kunne se tilbage i behandlingsforløbet i tilfælde hvor en klient ikke kommer så ofte, samt for at opfylde kravene i bogføringsloven.

Samtykkeerklæring med klientens navn og adresse gemmes som klientkartotek i fem år, jævnfør bogføringsloven. Samtykkeerklæringer opbevares i et aflåst skab i klinikken.

Jeg videregiver kun oplysninger efter aftale med klienten.


Hvilke rettigheder har du?

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder, fx ret til at få oplysninger om min behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt), ret til indsigt og ret til berigtigelse. De fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22.

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som Terapi v/Signe Dalgaard behandler om dig, ved at tage kontakt til mig. Det betyder, at du har ret til at se de personoplysninger, jeg har om dig, til at få rettet forkerte oplysninger så hurtigt som muligt, samt at få slettet eller udleveret oplysningerne, hvis du ønsker det.

Du kan læse om dine rettigheder ved Datatilsynet.


Klagemuligheder

Du kan klage til Datatilsynet over Terapi v/Signe Dalgaards behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.


Tjenester på sociale medier

Terapi v/Signe Dalgaard har en side på Facebook, som har deres egne privatlivspolitikker. Jeg opfordrer dig til at læse deres betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt, inden du afgiver personoplysninger.

På Terapi v/Signe Dalgaards facebookside står en fast tekst som gør opmærksom på at tidsbestilling via Messenger ikke er muligt. Hvis nogle alligevel prøver at booke tid via Messenger bliver de bedt om at bestille tid via min hjemmeside eller pr tlf.


Mine kontaktoplysninger

Terapi v/Signe Dalgaard

Trevadvej 18

7800 Skive

Mail: mail@signedalgaard.dk

Telefonnummer: 42533044

CVR: 37866741

Terapi v/Signe Dalgaards privatlivspolitik er senest opdateret 1. september 2020


Retur til forsiden

Copyright KDOT.dk